top of page

De pilot projecten waarbij ZstapP is ingezet hebben succesvolle
resultaten
laten zien.
Om ZstapP verder in de markt te zetten zoeken
wij samenwerking
met bedrijven en organisaties die met ons

dit innovatieve concept willen gaan toepassen.

SmartMovie01.png
cloudkopie.png
Nick +Lu app.png

ZstapP

Begeleiding uitwerking script

Medewerkers filmen


Opnamen worden door
medewerkers geüpload


Editing

ZstapP                  Training 1/2 deelnemers
Begeleiding + Edit 4  sociale media video's
                                            3.600,00 euro

ZstapP +             Training 1/2 deelnemers
Begeleiding + Edit 4  sociale media video's
                                            4.400,00 euro      

NB: per video max 4 uur LiveUsmart data

ZstapP +

Begeleiding uitwerking script

Medewerkers filmen


Realtime capture
van de opnamen

+ LIVE REGIE
Editing
 

Ziet uw bedrijf of organisatie ook de kansen en durft u een ZstapP te nemen, dan is er tot
1 juni 2023 de mogelijkheid om van ons lanceringsaanbod gebruik te maken.

LIVE regieART.png

PAKKETTEN

ZstapP  of  ZstapP + 

ONS AANBOD

Om een routine te ontwikkelen en de continuïteit van de online communicatie te waarborgen, gaan wij met het bedrijf
of organisatie een traject aan van 12 maanden, waarbij we elke maand een video  lanceren. 
Uiteraard kan het bedrijf of organisatie er ook voor kiezen om meer video's te produceren.

ZstapP 1

1. Bepalen communicatiebehoefte en -mogelijkheden

Inventarisatie van de organisatie om te bepalen waar en wanneer de videoberichten toegevoegde waarde hebben.

Daarbij kijken wij naar de organisatiestructuur van het bedrijf, het management en de verschillende afdelingen.

In kaart brengen van de huidige vormen van communicatie, de communicatiebehoefte en de onderwerpen voor communicatie, zowel intern als extern. Onderzoek aanwezige kanalen voor het vertonen van de content, eventueel voorstel voor aanvullende kanalen.

2. Opleiden en trainen beeldambassadeurs

Het is een vak om informatieve en boeiende video’s te maken.

In een training leren de beeldambassadeurs alle basistechnieken die nodig zijn om professionele video-opnamen
te maken met de eigen smartphone of tablet.

De training is gericht op techniek en inhoud.

Deelnemers leren welke beelden nodig zijn om een video mee te kunnen monteren.

Leren interviewen is onderdeel van de training.

Zij krijgen uitleg over de verschillende formats van de social media kanalen.

De deelnemers krijgen ruim de mogelijkheid om te oefenen en hun vaardigheden te vergroten.

Aantal deelnemers per training: minimaal 2, maximaal 4.

 

3. Begeleiding en helpdesk

ZstapP begeleidt de medewerkers met de producties.

Op basis van twee uur per productie ondersteunen wij de medewerkers door mee te denken over de onderwerpen
voor de video’s, en begeleiding bij het uitwerken van het script en de interviewvragen.
Dat kan via e-mail, telefoon of Facetime. Er is een helpdesk voor acute vragen.


4. Realtime capture + Regie op afstand

Als de medewerkers op pad gaan om te filmen, komen  dankzij de LU-Smart app alle beelden Realtime op de server
van ZstapP. Als er is gekozen voor Zstapp + hebben de medewerkers tijdens het filmen  contact met

een regisseur die meekijkt en ze LIVE begeleidt met de opnamen: regie op afstand.

5. Montage van gefilmde beelden

Wij zorgen voor de montage tot een video van de opnamen die de medewerkers aanleveren,
inclusief de intro leader, naamtitels en ondertiteling in het Nederlands.

Verschillende versies bijvoorbeeld formaat 1:1 voor INSTA, een korte teaser en/of Engelse ondertiteling is optioneel.

Kosten totaalpakket

De kosten  zijn 14.750,00 euro voor een periode van een jaar  en de productie van 10 video's, inclusief:

•    Bepalen communicatiebehoefte -en mogelijkheden

•    Opleiden en trainen 2/4 beeldambassadeurs

•    Begeleiding en helpdesk

•    Redactie en moderatorrol

•    Montage van gefilmde beelden

Aanvullende wensen zijn uiteraard bespreekbaar.

 

Optioneel

Uitwerken van nieuwe formats, dat wil zeggen een serie van onderwerpen met gelijke opzet, uitstraling en invulling
om de herkenbaarheid te vergroten. Daarvan is het editen van verschillende versies een onderdeel.

De kosten zijn afhankelijk van uw wensen.

bottom of page